Stránky mateřské školy

Aktuality - 2017/2018

Podzimní výtvarné odpoledne - středa 25.10. od 15:30

zve všechny zájemce

ve středu 25.10. od 15:30h

na “ PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Budete si moci vyrobit lampu z dýně, sovičku a další podzimní dekorace.

Přineste si s sebou:

- dýni a nůž na její vyřezávání

- sklenici (zavařovací nebo bez potisku)

- menší přírodniny (oříšky, malé šišky- z modřínu či olše, žaludy, šípky s větvičkami i bez)

Ostatní materiál zajištěn.

Zobrazit celý článek

Daleká cesta čokolády - program ADRY

Ve středu 20.9. se žáci zúčastnili enviromentálního programu „Daleká cesta čokolády“. Průvodci z ADRY pozvali děti do Afriky a seznámili je s procesem výroby čokolády od pěstování kakaových bobů až po finální výrobek. Děti také mohly nahlédnout do světa Afriky pomocí krátkých instruktážních filmů a na závěr je čekala sladká odměna – samozřejmě v podobě čokolády.

Zobrazit celý článek

Dětské dopravní hřiště

V pátek 15.9. 2017 se žáci třetího a čtvrtého ročníku vydali na Dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Nejdříve na děti čekala teorie - poznávání značek, řešení dopravních situací, výbava jízdního kolo apod. Děti zaujaly i krátké instruktážní filmy s dopravní tematikou. Nejvíce se ovšem žáci těšili na praktickou část, tj. jízdu na hřišti. Na dopravní hřiště zamíříme opět na jaře, kdy budou žáci čtvrtého ročníku již skládat zkoušku malého cyklisty.

Zobrazit celý článek

Ředitelské volno

V pátek 29.9.2017 bude podle § 24 odst.2 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona, na naší škole uděleno ředitelské volno pro žáky základní školy včetně školní družiny a školní jídelny.

Zobrazit celý článek

Projekt Zdraví dětem

V pondělí 11.9. 2017 se všichni žáci školy zúčastnili zábavně koncipovaného programu primární prevence, který se týkal zdravého životního stylu. Děti v průběhu programu doprovázely dvě loutky Zdravík a Jedlík, jejichž hlavním cílem bylo motivovat žáky ke zdravému stravování a pohybu.
Během výuky se žáci seznámili například se základy zdravého stravování (rozdělení potravin na zdravé a nezdravé), jaké potraviny se pěstují u nás v České republice, odkud jsou například exotické druhy ovoce, vysvětlili si původ mléka, masa, vajíček, obilovin a dalších potravin. Na konci hodiny byly děti odměněny diplomy.

Zobrazit celý článek

Přivítání prvňáčků

4.9. 2017 jsme slavnostně přivítali do naší školy nové žáčky.
Paní ředitelka Olga Hillová a páni starostové z Moravských Prus a Vážan popřáli dětem hodně úspěchů v první třídě. Prvňáčci nadšeně plnili pod vedením třídní učitelky Ireny Černochové zajímavé úkoly. Přejeme prvňáčkům, ať se jim v první třídě daří a líbí!

Zobrazit celý článek

Zahájení školního roku 2017/2018

Žáci 2.,3. a 4. ročníku se sejdou ve svých třídách v 7:30 hodin a po první vyučovací hodině odcházejí domů. Prvňáčky přivítáme až v 8:30 hodin.

Zobrazit celý článek

Pozvánka

Prvňáčky přivítáme 4. 9. 2017 v 8:30.

Zobrazit celý článek