Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Organizační pokyny ke kompletnímu otevření ZŠ od 30. 11. 2020

 • Prezenční výuku nastupují všichni žáci od 1. do 4. ročníku

 • Výuka probíhá v homogenních skupinách, zachovaných i ve školní družině

 • Platí povinnost nosit roušky (překrytí nosu a úst) po celou dobu pobytu ve škole, na vycházkách v zástavbě (na šk. zahradě být nemusí), podle nařízení manuálu MŠMT; sundání je možné jen při jídle a pití na svém místě

 • Při vstupu do školy platí povinnost dezinfikovat si ruce, dodržují se rozestupy, je zakázáno shlukovat se na chodbě a navštěvovat se ve třídách

 • Pravidelně se větrá v hodině i o přestávkách

 • Děti si často myjí ruce

 • Odchody na obědy budou probíhat podle rozpisu, aby se třídy ani MŠ nepotkávaly v jídelně

 • V jídelně je stravování organizované podle platných nařízení

 • V případě podezření na onemocnění žáka se postupuje dle pravidel nastavených v září – při podezření na infekční onemocnění zůstává žák doma; zjistí-li se příznaky ve škole, rodič si žáka bezodkladně vyzvedne (do té doby je dítě izolováno s dohledem dospělé osoby)

 • Pokud se objeví pozitivita u žáka či u členů jedné domácnosti, oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně škole

 • Dostane-li se třída či škola do karantény, žáci zahajují opět distanční výuku povinně

 • Do školy mají zakázaný vstup cizí osoby s výjimkou dohodnuté konzultace a to za dodržení všech hygienických podmínek

 • Výuka probíhá dle upravených rozvrhů a rozpisu stravování, které budou zaslány emailem

 • HV a TV budou z organizačních důvodů omezeny, výukově zařazeny v krátkých vstupech jiný předmětů, TV v rámci možností venku

 • Družina pro 4. ročník bude z organizačních důvodů probíhat jen formou dohledu vychovatelky v průchozí třídě a jen v omezeném počtu žáků

Zobrazit celý článek

Návrat žáků

Od středy 18. 11. 2020

se vrací do školy žáci 1. ročníku a spojeného 2. a 3. ročníku.

Žáci 4. ročníku pokračují v distanční výuce.

V provozu bude školní družina i školní jídelna.

Bližší informace obdržíte e-mailem.

Zobrazit celý článek

Důležité oznámení

Z vážných provozních důvodů, po dohodě se zřizovatelem, bude v pondělí 16. 11. 2020 uzavřena Mateřská škola. Provoz bude opět zahájen ve středu 18. 11. 2020 (úterý 17. 11. 2020 je Státní svátek).

V Moravských Prusích dne 12. 11. 2020               

                                                                                          Mgr. Jitka Piňosová

                                                                              ředitelka                                                                             

Zobrazit celý článek

Svatomartinská výzva

Milé děti, Vážení rodiče a další příznivci školy, dne 11. 11. by se za normálních okolností konal svatomartinský lampionový průvod s bílým koněm. Letos je ale všechno jinak. Pojďme společně porazit COVID veselou myslí a činností, která nás bude bavit.

Vyzýváme všechny nadšené výtvarníky, sportovce, hudebníky či literáty, malé, velké, děti, dospělé, ze školy i mimo ni: POJĎME SE BAVIT!

Zobrazit celý článek

Poděkování

Slovo poděkování vypadá velmi obyčejně, ale v současné extrémní době nabývá úplně jiný rozměr.

Zobrazit celý článek

Uzavření školy

Vzhledem k současné situaci zůstávají

základní školy od 2. listopadu 2020 uzavřené,

budeme tedy pokračovat v distanční výuce.

Zobrazit celý článek

Důležitá informace

Vážení rodiče,

Rozhodnutím vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření základních škol v celé ČR, a to až do 1. 11. 2020. Do školy by se mělo nastoupit v pondělí 2. 11.2020.

Mateřské školy zůstávají v provozu.

Všichni žáci zahajují od zítřka 14. 11. 2020 distanční výuku, která je povinná. V případě neúčasti na výuce je potřeba omlouvat žáky stejně, jako kdyby chodili do školy. Výuka bude probíhat na platformě meet.jit.si, kterou jsme už všichni vyzkoušeli. Komunikace s rodiči, rozvrh a časy, bude i prostřednictvím emailů, či jiným způsobem, dohodnutým s třídními učitelkami. Sledujte webové stránky a v případě potřeby se obraťte na tř. učitelku, či ředitelku školy.

Dále budou hromadně odhlášeny na tuto dobu obědy. Žáci mají nárok na školní oběd za stejnou cenu, jako při běžném vyučování, ale je nutné ho odebrat do nosičů u dveří školy a oběd si v tomto případě nahlásit předem.

V době od 26. 10.2020 do 1. 11. 2020 jsou pro základní školu podzimní prázdniny – výuka v tuto dobu neprobíhá ani distančně.

Mateřská škola zůstává v běžném provozu, přesto si dovoluji požádat rodiče, kteří mají možnost mít děti doma, aby takto učinili. Situace je více než vážná a dostupná zdravotní péče i životy blízkých jsou nyní na prvním místě. Čím méně lidí bude šířit nákazu, tím dříve se vše znovu vrátí do normálu. Navíc hrozí i personální problém, kdy by mohlo, při výskytu nákazy, dojít i k uzavření MŠ.

Zobrazit celý článek

Nová opatření

Z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření budou od pondělí 12. října 2020 až do odvolání zrušeny sportovní kroužky a náboženství.

Zobrazit celý článek