Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Svatomartinská výzva

Milé děti, Vážení rodiče a další příznivci školy, dne 11. 11. by se za normálních okolností konal svatomartinský lampionový průvod s bílým koněm. Letos je ale všechno jinak. Pojďme společně porazit COVID veselou myslí a činností, která nás bude bavit.

Vyzýváme všechny nadšené výtvarníky, sportovce, hudebníky či literáty, malé, velké, děti, dospělé, ze školy i mimo ni: POJĎME SE BAVIT!

Zobrazit celý článek

Poděkování

Slovo poděkování vypadá velmi obyčejně, ale v současné extrémní době nabývá úplně jiný rozměr.

Zobrazit celý článek

Uzavření školy

Vzhledem k současné situaci zůstávají

základní školy od 2. listopadu 2020 uzavřené,

budeme tedy pokračovat v distanční výuce.

Zobrazit celý článek

Důležitá informace

Vážení rodiče,

Rozhodnutím vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 k uzavření základních škol v celé ČR, a to až do 1. 11. 2020. Do školy by se mělo nastoupit v pondělí 2. 11.2020.

Mateřské školy zůstávají v provozu.

Všichni žáci zahajují od zítřka 14. 11. 2020 distanční výuku, která je povinná. V případě neúčasti na výuce je potřeba omlouvat žáky stejně, jako kdyby chodili do školy. Výuka bude probíhat na platformě meet.jit.si, kterou jsme už všichni vyzkoušeli. Komunikace s rodiči, rozvrh a časy, bude i prostřednictvím emailů, či jiným způsobem, dohodnutým s třídními učitelkami. Sledujte webové stránky a v případě potřeby se obraťte na tř. učitelku, či ředitelku školy.

Dále budou hromadně odhlášeny na tuto dobu obědy. Žáci mají nárok na školní oběd za stejnou cenu, jako při běžném vyučování, ale je nutné ho odebrat do nosičů u dveří školy a oběd si v tomto případě nahlásit předem.

V době od 26. 10.2020 do 1. 11. 2020 jsou pro základní školu podzimní prázdniny – výuka v tuto dobu neprobíhá ani distančně.

Mateřská škola zůstává v běžném provozu, přesto si dovoluji požádat rodiče, kteří mají možnost mít děti doma, aby takto učinili. Situace je více než vážná a dostupná zdravotní péče i životy blízkých jsou nyní na prvním místě. Čím méně lidí bude šířit nákazu, tím dříve se vše znovu vrátí do normálu. Navíc hrozí i personální problém, kdy by mohlo, při výskytu nákazy, dojít i k uzavření MŠ.

Zobrazit celý článek

Nová opatření

Z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření budou od pondělí 12. října 2020 až do odvolání zrušeny sportovní kroužky a náboženství.

Zobrazit celý článek

Stromy všemi smysly

Ve středu 30. září 2020 se děti z naší školy a školky zúčastnily výukového programu „Stromy všemi smysly.“  Protože nám počasí venku nepřálo, musela paní lektorka Veronika Mergentalová přinést kus lesa do školy. Děti se rozdělily do skupin podle tříd a potom se již mohly aktivně ponořit do světa stromů i keřů a zapojit všechny své smysly při poznávání přírodnin.  Může vůně léčit? Zažene lípa hlad? Na čem si pochutná veverka? Zajímavosti o dřevinách k nám přicházely hravou, aktivní a pestrou formou. Děti rozlišovaly barvy přírodnin (kůry stromů, listů, jeřabin, žaludů…), mohly se zaposlouchat do zvuků píšťalky, listí, dřívek i řehtaček a zapojit i čich při vnímání vůně lesa.

Zobrazit celý článek

Nařízení MZČR

Z důvodu nařízení MZČR je od čtvrtka 10. 9. 2020 pro žáky povinné nošení roušek ve všech společných prostorách školy (chodby, šatna, toalety). Roušky nemusí žáci nosit ve třídách.

Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

Děkujeme za pochopení.

Zobrazit celý článek

První školní den

1. září 2020 nastal velký den pro naše prvňáčky. Nejdříve děti a jejich rodiče přivítala paní ředitelka Jitka Piňosová a potom již novým žáčkům popřáli hodně úspěchů v první třídě pan starosta z Moravských Prus Lubomír Šebesta a paní starostka z Vážan Ivana Wagnerová. Pod vedením paní ředitelky plnili prvňáčci s velkým nadšením zajímavé úkoly.

Přejeme prvňáčkům, ať se jim v první třídě daří a líbí!

Zobrazit celý článek