Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Pokračuje uzavření škol

Z nařízení vlády zůstávají školy i školky zavřené až do odvolání a nadále probíhá distanční výuka dle nastavených pravidel.

Zobrazit celý článek

Zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

od 8. - 22. dubna 2021
 

Na základě opatření MŠMT, vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat
bez osobní přítomnosti dětí.

Zobrazit celý článek

Stravování

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců (3 rodiče) o školní obědy

nebude od pondělí 8. 3. 2021 školní jídelna v provozu.

Zobrazit celý článek

Školní stravování

Vážení rodiče,

děti ze ZŠ i MŠ mají možnost odebírat do jídlonosičů svůj oběd (za cenu jako ve škole). Zatím zjišťujeme předběžný zájem.

Pokud byste měli o školní obědy dítěte zájem, dejte prosím obratem vědět svým třídním učitelkám ve škole i školce.

Podle počtu přihlášených zájemců bude rozhodnuto, jestli bude od pondělí 8. března 2021 školní stravování v provozu.

Zobrazit celý článek

Uzavření školy

Základní škola Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvková organizace

Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov

tel: 517 361 116, e-mail: zsprusy@seznam.cz

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ČR (ze dne 26. 2. 2021) dochází od pondělí 1. 3. 2021 k uzavření základních škol a mateřských škol v celé ČR, prozatím na 3 týdny, pravděpodobně tedy do 21. 3. 2021.

Uzavřeno je i školní stravování.

Všichni žáci zahajují od pondělí 1. 3. 2021 distanční výuku, která je povinná. V případě neúčasti na výuce je potřeba omlouvat žáky stejně, jako kdyby chodili do školy. Výuka bude probíhat na platformě Teams, kterou jsme už všichni vyzkoušeli. Komunikace s rodiči, rozvrh a časy, bude fungovat i prostřednictvím emailů, či jiným způsobem, dohodnutým s třídními učitelkami. Sledujte webové stránky a v případě potřeby se obraťte na tř. učitelku, či ředitelku školy.

Mateřská škola bude poskytovat podporu zejména dětem v předškolním věku způsobem dohodnutým s rodiči.

V Moravských Prusích dne 27. 2. 2021                                                                                                                                 Mgr. Jitka Piňosová

                                                                                                                                                                                                   ředitelka školy

Zobrazit celý článek

Prázdninová pátračka

Zpříjemněte si prázdniny pátráním po ukryté cestě.

Zobrazit celý článek

Jarní prázdniny

Od pondělí 22. února 2021 do konce týdne mají děti možnost se zúčastnit dobrovolného prázdninového pátrání – individuální plnění úkolů po připravených trasách v obci. Vzhledem k bezpečnosti (přecházení silnice…) je vhodné, aby zejména mladší děti plnily úkoly s doprovodem.

Děti z první a druhé třídy budou mít připravenou hnědou trasu (tj. budou plnit úkoly na hnědých papírech). Děti ve škole obdrží karty, na které budou zaznamenávat svoje odpovědi. Start začíná před školou. Vyplněnou kartu pak děti odevzdají po jarních prázdninách ve škole.

Pro děti ze třetí a čtvrté třídy budou připraveny dvě šedé trasy (tj. budou plnit úkoly na šedých papírech) – jedna v Moravských Prusích, druhá ve Vážanech. Jejich start bude upřesněn během neděle 21.2. 2021 (e-mail, web).

Záleží na dětech, kolik tras si chtějí projít.

Vyhodnocení pátrání proběhne ve škole po jarních prázdninách.

Zobrazit celý článek

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 bude žákům 1., 2. a 3.třídy vydán poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28.1.2021. Výpis z vysvědčení se nevrací do školy. V pátek 29.1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.

Zobrazit celý článek