Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Odměňování – Svatomartinská výzva

V termínu od 11. 11. - 22. 11. 2020 byla vyhlášena Svatomartinská výzva, která nás měla probudit k aktivitě v dlouhé době uzavření škol a smutné nálady. Měla nahradit kulturní akci spojovanou s průvodem na sv. Martina. V nabídce výzev byly různé aktivity  a každý si mohl vybrat.

Náročné organizační záležitosti spojené se zahájením prezenční výuky pozdržely vyhodnocení této výzvy. Nicméně ve čtvrtek 3. 12. se konečně podařilo vše připravit ke spokojenosti všech a všichni účastníci Svatomartinské výzvy mohli být oceněni i odměněni. Celkově se do této výzvy zapojilo 16 žáků ze ZŠ a 14 dětí a rodičů z MŠ. Z první třídy to bylo 8 žáků (L. Pavelková, Š. Jarmar, E. Kyprová, L. Gašparová, V. Vítek, S. Gottvaldová, V. Hudec, V. Černý), druhý ročník neměl žádného účastníka, ze třetího ročníku se zapojila jen J. Palíšková a ze čtvrtého ročníku 6 žáků (S. Kubíková, Š. Palíšek, N. Solomonjan, E. Šafář, H. Wagner, J. Hudec).

Ve škole se objevily nejen lampionky, světýlka všeho druhu, ale také plno výrobků a obrázků s motivem sv. Martina a počátku zimy. Zastoupeny byly všechny výzvy, tedy i básničky, sport, videonahrávky, ale také dobrý skutek – upečené dobroty pro zdravotníky do nemocnice. Některé děti se zapojily do více výzev. Nejaktivnější byla L. Pavelková, která se zapojila do čtyř výzev. Dále také J. Hudec, Š. Jarmar a E. Kyprová, kteří splnili tři výzvy.

Všechny děti, ze školy i školky, byly oceněny potleskem, obdivem, poděkováním, ale také slíbenou odměnou. Odměnu zajistily naše paní kuchařky, které napekly a nazdobily spoustu podkov. Ty potom paní učitelky předaly dětem podle počtu splněných výzev. Zároveň si mohl každý ještě vybrat odměnu podle přání z koše drobných dárků. Největší symbolický dárek ale v tento den přijel opravdu na bílém koni, a to byla první sněhová nadílka této zimy. Zdá se, že se nám ji výzvou opravdu podařilo přivolat. A ještě navíc jsme si zpříjemnili náročnou listopadovou dobu.

Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich rodičům, kteří je podpořili v pozitivních činnostech a také pomohli při tvoření. Díky patří i zaměstnancům kuchyně za připravené odměny, paní učitelce Mamiňákové, která vše zajišťovala, zapisovala a dávala dohromady, a také paním učitelkám v MŠ, které se i samy zapojily a pomohly s výzdobou. Myslím, že jsme se všichni obohatili o pěkné zážitky.

Fotky najdete na webových stránkách po přihlášení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Jitka Piňosová

                                                                     ředitelka

Zobrazit celý článek

Mikuláš ve škole

V pátek 4.12.2020 nás ve škole navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Děti Mikulášovi předvedly nachystané básničky a byly odměněny nadílkou. Někteří školáci mu předali i obrázky s jeho podobiznou.

Zobrazit celý článek

Organizační pokyny ke kompletnímu otevření ZŠ od 30. 11. 2020

 • Prezenční výuku nastupují všichni žáci od 1. do 4. ročníku

 • Výuka probíhá v homogenních skupinách, zachovaných i ve školní družině

 • Platí povinnost nosit roušky (překrytí nosu a úst) po celou dobu pobytu ve škole, na vycházkách v zástavbě (na šk. zahradě být nemusí), podle nařízení manuálu MŠMT; sundání je možné jen při jídle a pití na svém místě

 • Při vstupu do školy platí povinnost dezinfikovat si ruce, dodržují se rozestupy, je zakázáno shlukovat se na chodbě a navštěvovat se ve třídách

 • Pravidelně se větrá v hodině i o přestávkách

 • Děti si často myjí ruce

 • Odchody na obědy budou probíhat podle rozpisu, aby se třídy ani MŠ nepotkávaly v jídelně

 • V jídelně je stravování organizované podle platných nařízení

 • V případě podezření na onemocnění žáka se postupuje dle pravidel nastavených v září – při podezření na infekční onemocnění zůstává žák doma; zjistí-li se příznaky ve škole, rodič si žáka bezodkladně vyzvedne (do té doby je dítě izolováno s dohledem dospělé osoby)

 • Pokud se objeví pozitivita u žáka či u členů jedné domácnosti, oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně škole

 • Dostane-li se třída či škola do karantény, žáci zahajují opět distanční výuku povinně

 • Do školy mají zakázaný vstup cizí osoby s výjimkou dohodnuté konzultace a to za dodržení všech hygienických podmínek

 • Výuka probíhá dle upravených rozvrhů a rozpisu stravování, které budou zaslány emailem

 • HV a TV budou z organizačních důvodů omezeny, výukově zařazeny v krátkých vstupech jiný předmětů, TV v rámci možností venku

 • Družina pro 4. ročník bude z organizačních důvodů probíhat jen formou dohledu vychovatelky v průchozí třídě a jen v omezeném počtu žáků

Zobrazit celý článek

Návrat žáků

Od středy 18. 11. 2020

se vrací do školy žáci 1. ročníku a spojeného 2. a 3. ročníku.

Žáci 4. ročníku pokračují v distanční výuce.

V provozu bude školní družina i školní jídelna.

Bližší informace obdržíte e-mailem.

Zobrazit celý článek

Důležité oznámení

Z vážných provozních důvodů, po dohodě se zřizovatelem, bude v pondělí 16. 11. 2020 uzavřena Mateřská škola. Provoz bude opět zahájen ve středu 18. 11. 2020 (úterý 17. 11. 2020 je Státní svátek).

V Moravských Prusích dne 12. 11. 2020               

                                                                                          Mgr. Jitka Piňosová

                                                                              ředitelka                                                                             

Zobrazit celý článek

Svatomartinská výzva

Milé děti, Vážení rodiče a další příznivci školy, dne 11. 11. by se za normálních okolností konal svatomartinský lampionový průvod s bílým koněm. Letos je ale všechno jinak. Pojďme společně porazit COVID veselou myslí a činností, která nás bude bavit.

Vyzýváme všechny nadšené výtvarníky, sportovce, hudebníky či literáty, malé, velké, děti, dospělé, ze školy i mimo ni: POJĎME SE BAVIT!

Zobrazit celý článek

Poděkování

Slovo poděkování vypadá velmi obyčejně, ale v současné extrémní době nabývá úplně jiný rozměr.

Zobrazit celý článek

Uzavření školy

Vzhledem k současné situaci zůstávají

základní školy od 2. listopadu 2020 uzavřené,

budeme tedy pokračovat v distanční výuce.

Zobrazit celý článek