Stránky mateřské školy

Aktuality - 2021/2022

Obědy pro cizí strávníky

ZŠ a MŠ nabízí možnost odebírat obědy pro cizí strávníky - např. maminky na mateřské dovolené, důchodce atd.

Cena obědu je 63 Kč.

Důchodci mají fimanční příspěvek od obecního úřadu.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

  • VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. ÚT A ST OD 8.00 – 13.00 HOD.
  • NEBO NA TEL. ČÍSLE 607 211 442
Zobrazit celý článek

Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce na nutnost sledovat pravidelně emaily a webové stránky pro případ nových, důležitých informací v průběhu celého školního roku.

Každá osoba (žáci, studenti, zákonní zástupci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – do 15 let rouškou, nad 15 let respirátorem a dezinfikovat si ruce.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření

více viz detail...

Zobrazit celý článek

Nový školní rok

Ve středu 1. 9. 2021 začíná nový školní rok.
Žáci 2., 3. a 4. ročníku se sejdou ve svých třídách v 7:30 hodin (proběhne testování) a po první vyučovací hodině v 8:15 budou odcházet domů. Prvňáčky slavnostně přivítáme v 8:30 hodin. Testování žáků první třídy bude probíhat až 2. 9. 2021. Pro žáky základní školy bude školní družina a školní jídelna v provozu od 2. 9. 2021.

Zobrazit celý článek