Stránky mateřské školy

Aktuality - 2022/2023

Projektové dny

Ve středu 1.3. 2023 a ve čtvrtek 2.3. 2023 jsme měli ve škole projektové dny.

Ve středu se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili projektu „Stavitelé mostů“. Nejdříve se děti dozvěděly informace o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu a potom se již ocitly v roli stavitelů mostů. Pomocí plánků a stavebnice Lega se učily stavět pilíře a most. Nakonec si ověřily i stabilitu společně vytvořeného mostu tím, že se po něm mohly projít.

Ve čtvrtek byl pro žáky 3. a 4. třídy připraven projektový den „Stavitelé města“. Děti dostaly plánky a pomocí velkých puzzlí postavily silnice, ze stavebnice Lega zase vytvořily významné veřejné budovy města. Děti se následně ocitly v roli kartografa a vyzkoušely si vytvořit mapu vzniklého města. Nechyběly i pohybové aktivity na školní zahradě, za které děti získaly kostičky potřebné k nákupu piktogramů budov.

Projektové dny byly hrazeny z dotačního programu EU Šablony III.

Zobrazit celý článek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ÚTERÝ 7. 3. 2023 OD 7. 30 DO 10. 00 HODIN

PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY.

KOLEKTIV ZŠ a MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Kalkulace ceny stravného od 1. 3. 2023

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, IČ 70984891

Moravské Prusy 175, Prusy-Boškůvky, 682 01 Vyškov

KALKULACE CENY STRAVNÉHO OD 1. 3. 2023

DĚTI DO 6 LET  : PŘESNÍDÁVKA :   10,-- Kč

                               OBĚD :                   27,-- Kč

                               SVAČINA :              10,-- Kč

                           CELKEM :             47,-- Kč    Měsíční limit : 1.500,- Kč včetně školného.

DĚTI 7 LETÉ :     PŘESNÍDÁVKA :   11,-- Kč

                              OBĚD :                  30,-- Kč

                              SVAČINA :             11,-- Kč

                           CELKEM :            52,-- Kč   Měsíční limit : 1.200,- Kč

ŽÁCI 6 – 10 LETÍ : OBĚD :            30,-- Kč  Měsíční limit : 700,- Kč

ŽÁCI  11 LETÍ :       OBĚD :            33,-- Kč  Měsíční limit : 800,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI :      OBĚD :        85,-- Kč z toho :

                                                           46,-- Kč finanční limit na potraviny

                                                           32,-- Kč mzdové náklady

                                                             7,-- Kč režijní náklady       Měsíční limit : 2.000,- Kč

DŮCHODCI : OBĚD :                    55,-- Kč + PŘÍSPĚVEK  30,-- Kč OD OBCE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO 

                                                      PROGRAMU.

Vypracovala: Ludmila Molitorisová, vedoucí školní jídelny 

Zobrazit celý článek

Recitační soutěž

V pátek 24.2. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže. Děti si připravily básničku, kterou zarecitovaly před svými spolužáky. Všem dětem patří pochvala za důkladnou přípravu a za svou snahu byly oceněny potleskem a sladkostí. Děti, které se ocitly na oceněných místech, obdržely diplom a zaslouženou odměnu. Na výsledky soutěže se můžete podívat do fotogalerie.

Zobrazit celý článek

Pozvánka na informační schůzku k zápisu do 1. ročníku

Pozvánka na informační schůzku k zápisu do 1. ročníku

Zobrazit celý článek

Plavání

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme si užili poslední hodinu plavání. Pro děti byla nachystána překážková dráha a nechyběly také plavecké závody. Nejrychlejší plavci obdrželi medaile a diplomy, všechny děti pak dostaly sladkou odměnu a malý dárek.

Zobrazit celý článek

Preventivní program

Ve středu 15.2. 2023 do školy zavítaly lektorky z organizace PODANÉ RUCE s preventivním programem.

Žáci 1. a 2. ročníku se zaměřili na téma „Bezpečné užívání chytrých telefonů“. Děti se dozvěděly pravidla bezpečného každodenního užívání telefonu a na názorných scénkách si předvedly, jaká mohou být zdravotní rizika nadměrného používání.

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu zaměřeného na prevenci užívání tabákových výrobků a alkoholických nápojů.

Zobrazit celý článek

Vysvědčení

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí proběhlo 31. 1. 2023. Tentokrát bylo trošku smutno v 1. třídě, kde byly pouze čtyři děti. Ostatní děti onemocněly. Proto si slavnostní okamžik užily společně až dnes 6. 2. 2023, kdy už byla většina dětí ve škole. Své první vysvědčení oslavily také sladkou odměnou. Snad svoje úspěchy a snahu projeví i v budoucnu a takové radostné chvíle budou zažívat často. Start v 1. třídě se rozhodně všem vydařil.

Zobrazit celý článek