Stránky mateřské školy

Aktuality - 2023/2024

Polytechnická výchova

Zajímavou zkušenost získali žáci 3. a 4. třídy na návštěvě Střední školy polytechnické ve Vyškově. Zde měli možnost vyzkoušet si práci se dřevem, kůží i textilem. Část dětí si vyráběla kožené náramky a zdobila látkové tašky. Ostatní odvážlivci se vrhli na výrobu stolního "fotbálku". Při jeho výrobě si vyzkoušeli řezat, vrtat, brousit i šroubovat. Všichni pracovali s nadšením a odměnou jim byly krásné výrobky, které si mohli odnést domů. Díky podobným aktivitám mohou děti již v tomto věku pomalu zjišťovat, jaká práce je baví a co obnáší. Děkujeme pracovníkům SŠP Vyškov za zajímavý a přínosný projekt.

Zobrazit celý článek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VE ČTVRTEK 14. 3. 2024 OD 7. 30 DO 10. 10 HODIN

PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY.

KOLEKTIV ZŠ a MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2024/2025

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

v čtvrtek 4. dubna 2024

od 13,30 do 16,30h
 

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let.

K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co si s sebou přinést?

- vyplněnou žádost o přijetí (případně o odklad školní docházkyk této je třeba doložit doporučení poradenského pracoviště a doporučení od lékaře)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz doprovázejícího rodiče

- vyplněný zápisový lístek

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy (www.zsprusy.cz) ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek) nebo ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

Informovat se můžete také telefonicky na čísle: 604 199 229 nebo emailem zsprusy@seznam.cz

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 4. 3. 2024

Zobrazit celý článek

Skončil plavecký výcvik

29. 2. 2024 skončilo 10 lekcí plaveckého výcviku v plaveckém areálu ve Vyškově. Výcviku se zúčastnily všechny  děti ze ZŠ i předškoláci z MŠ. Pod vedením plavecké školy Tempo si děti osvojovaly různé plavecké styly, někteří se zdokonalovali, jiní získávali první jistotu ve větší vodě. Děti se také dozvěděly něco o první pomoci a bezpečnosti u vody. Užívaly si radost z pohybu ve vodě i s různými pomůckami při hrách, soutěžích i závěrečných závodech. V poslední hodině také měly možnost prohlédnout si a malinko vyzkoušet i potápěčskou techniku.

Některým komplikovala pravidelný výcvik nemoc nebo rekonvalescence po nemoci, ale všichni zvládli alespoň něco natrénovat. Tak hurá do vody!

Mgr. Jitka Piňosová

Zobrazit celý článek

Karneval

V pátek se děti vyřádily na karnevalu, na kterém se setkaly se starými známými - Romčou a Magdičkou ze Střediska volného času Maják. Ti s sebou vzali ještě Žandu a dětem připravili chvíle plné tance, soutěží, napětí a zábavy. 

Zobrazit celý článek

Tonda obal

Ve středu zavítal do naší školy Tonda Obal. Tedy, promiňte, pouze jeho pravá ruka - lektor Martin Kubalík. Důvodem jeho návštěvy byl vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Děti si poutavou a hravou formou připomněly zásady třídění odpadu a dozvěděly se další zajímavosti o tématu. Společně přemýšlely nad tím, proč je pro naši planetu správné zacházení s odpady tak důležité. Pro zájemce o další informace nebo třeba tématické hry jsou určeny stránky www.tonda-obal.cz. Věříme, že tento program pomůže dětem vypěstovat si správné návyky k ochraně naší krásné přírody.

Zobrazit celý článek

Pohádková stezka

Milí rodiče, milé děti, žáci,

na plotě školy je pro Vás přichystána "Pohádková stezka". Na luštění si nezapomeňte vzít tužku a papír. Vznikne vám tajenka, tu podepište svým jménem a vhoďte do zelené nádoby na konci stezky. Na všechny šikovné luštitele čeká malá odměna. U luštění se můžete i vyfotit a fotografie zaslat na náš email: msprusy@email.cz. 

Hodně zdaru při luštění a hlavně spoustu zábavy přeji paní učitelky z MŠ.    

Zobrazit celý článek

My tři králové jdeme k vám...

...štěstí, zdraví, vinšujem vám.

Touto známou koledou si děti z naší školičky společně zakončily období vánočních svátků. Ačkoliv už pár dnů chodily do školy, na pozvání paní učitelky Jarušky Voščekové navštívily v pátek místní kostel, aby si prohlédly betlém, společně si zazpívaly a vykročily pak do nového roku s odvahou, přátelstvím a radostí. A totéž přejeme i Vám.

Zobrazit celý článek