Stránky mateřské školy

Aktuality - 2022/2023

Zápis dětí do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2023/2024

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

v úterý 4. dubna 2023

od 13,00 do 16,00h
 

Zapsány budou děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let.

K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Co si s sebou přinést?

- vyplněnou žádost o přijetí (případně o odklad školní docházky – k této je třeba doložit doporučení poradenského pracoviště a doporučení od lékaře)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz doprovázejícího rodiče

- vyplněný zápisový lístek

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy (www.zsprusy.cz) ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek) nebo ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

Informovat se můžete také telefonicky na čísle: 604 199 229 nebo emailem zsprusy@seznam.cz

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 1. 3. 2023

Zobrazit celý článek

Povolání

Kolektiv MŠ připravil pro děti zábavnou stezku s povoláními, která byla k dispozici na plotě školy. Těší nás, že se do úkolů zapojili i školáci a zasloužili si malou odměnu :-). 

Zobrazit celý článek

Projektové dny

Ve středu 1.3. 2023 a ve čtvrtek 2.3. 2023 jsme měli ve škole projektové dny.

Ve středu se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili projektu „Stavitelé mostů“. Nejdříve se děti dozvěděly informace o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu a potom se již ocitly v roli stavitelů mostů. Pomocí plánků a stavebnice Lega se učily stavět pilíře a most. Nakonec si ověřily i stabilitu společně vytvořeného mostu tím, že se po něm mohly projít.

Ve čtvrtek byl pro žáky 3. a 4. třídy připraven projektový den „Stavitelé města“. Děti dostaly plánky a pomocí velkých puzzlí postavily silnice, ze stavebnice Lega zase vytvořily významné veřejné budovy města. Děti se následně ocitly v roli kartografa a vyzkoušely si vytvořit mapu vzniklého města. Nechyběly i pohybové aktivity na školní zahradě, za které děti získaly kostičky potřebné k nákupu piktogramů budov.

Projektové dny byly hrazeny z dotačního programu EU Šablony III.

Zobrazit celý článek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ÚTERÝ 7. 3. 2023 OD 7. 30 DO 10. 00 HODIN

PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY.

KOLEKTIV ZŠ a MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Kalkulace ceny stravného od 1. 3. 2023

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, IČ 70984891

Moravské Prusy 175, Prusy-Boškůvky, 682 01 Vyškov

KALKULACE CENY STRAVNÉHO OD 1. 3. 2023

DĚTI DO 6 LET  : PŘESNÍDÁVKA :   10,-- Kč

                               OBĚD :                   27,-- Kč

                               SVAČINA :              10,-- Kč

                           CELKEM :             47,-- Kč    Měsíční limit : 1.500,- Kč včetně školného.

DĚTI 7 LETÉ :     PŘESNÍDÁVKA :   11,-- Kč

                              OBĚD :                  30,-- Kč

                              SVAČINA :             11,-- Kč

                           CELKEM :            52,-- Kč   Měsíční limit : 1.200,- Kč

ŽÁCI 6 – 10 LETÍ : OBĚD :            30,-- Kč  Měsíční limit : 700,- Kč

ŽÁCI  11 LETÍ :       OBĚD :            33,-- Kč  Měsíční limit : 800,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI :      OBĚD :        85,-- Kč z toho :

                                                           46,-- Kč finanční limit na potraviny

                                                           32,-- Kč mzdové náklady

                                                             7,-- Kč režijní náklady       Měsíční limit : 2.000,- Kč

DŮCHODCI : OBĚD :                    55,-- Kč + PŘÍSPĚVEK  30,-- Kč OD OBCE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO 

                                                      PROGRAMU.

Vypracovala: Ludmila Molitorisová, vedoucí školní jídelny 

Zobrazit celý článek

Recitační soutěž

V pátek 24.2. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže. Děti si připravily básničku, kterou zarecitovaly před svými spolužáky. Všem dětem patří pochvala za důkladnou přípravu a za svou snahu byly oceněny potleskem a sladkostí. Děti, které se ocitly na oceněných místech, obdržely diplom a zaslouženou odměnu. Na výsledky soutěže se můžete podívat do fotogalerie.

Zobrazit celý článek

Pozvánka na informační schůzku k zápisu do 1. ročníku

Pozvánka na informační schůzku k zápisu do 1. ročníku

Zobrazit celý článek

Plavání

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme si užili poslední hodinu plavání. Pro děti byla nachystána překážková dráha a nechyběly také plavecké závody. Nejrychlejší plavci obdrželi medaile a diplomy, všechny děti pak dostaly sladkou odměnu a malý dárek.

Zobrazit celý článek