Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Družina - úplata

Z důvodů složitých opatření a nestandardních podmínek ve škole bude stanovena úplata za družinu ve 2. pololetí 2020/2021 individuálně takto:

únor   -  0 - 3 dny             0,- Kč

              -  4 a více dnů      70,- Kč

březen -  bez úplaty

duben, květen, červen  -  0 - 3 dny            0,- Kč

                                                  -  4 a více dnů    70,- Kč

Částku je nutné uhradit do konce června. Její výši stanoví paní vychovatelka dle docházky.

Zobrazit celý článek

Roušky ve škole

8.6. 2021 skončila povinnost nosit roušky při vyučování ve třídě. O přestávkách a ve společných prostorách jsou roušky stále povinné.

TV – vyučuje se bez omezení.

Zobrazit celý článek

Den dětí

Den všech dětí strávili letos žáci naší školy na výletě do Hodonína. Naše první kroky směřovaly do ZOO Hodonín, která je sice malinká jako dlaň, ale k vidění je tu velké množství zajímavých zvířat. Nadšeně jsme pozorovali lvy, lamy i plameňáky. Náš obdiv sklidil také krokodýl, žralok či rejnok. Poté jsme se už nedočkavě vrhli na další dobrodružství. Všechny děti se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily na piráty a vydaly se na pirátskou plavbu s kapitánem Černovousem. A protože každá správná pirátská plavba musí končit nalezením pokladu, nebyla ani ta naše výjimkou. Cesta zpátky ukolébala mnohé ke spánku a pak už nás čekaly maminky, aby si vyzvedly unavené, ale šťastné námořníky.

Zobrazit celý článek

Etické dílny

V úterý 8.6. proběhl v naší škole program Etických dílen. Při povídání o kamarádství si naši žáci ujasňovali, jak se stát dobrým kamarádem. Mladší děti provázel celým programem plyšový maňásek, který jim radil, jak má dobrý kamarád vypadat. Starší žáčci už to museli zvládnout bez maňáska. Věříme, že podobné programy pomohou dětem při vytváření opravdu pevných přátelství a dobrému klimatu třídy i školy.

Zobrazit celý článek

O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Školské rady

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvkové organizace

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvková organizace, podle §167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace se uskuteční

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 14,30 – 15,30 hodin.

(před zahájením akce na zahradě)

Místo konání voleb: budova školy

Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků

Způsob voleb: tajné hlasování

Ředitelka se obrací na všechny oprávněné osoby, aby písemnou formou podali návrh na kandidáta do Školské rady, a to nejpozději do pondělí 18. 6. 2021.

Každý volič obdrží hlasovací lístek ve volební místnosti.

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 2. 6. 2021

Zobrazit celý článek

Plán ZŠ a MŠ - červen 2021

1. 6.           MŠ – oslava Dne dětí na zahradě

                    ZŠ – výlet ZOO Hodonín + Pirátská plavba na Baťově kanálu

7. 6.           fotografování tříd, skupin - MŠ i ZŠ od 8,00 h

8. 6.           preventivní program - etické dílny ( ZŠ) „ Buďme kamarádi“

10. 6.         4.  roč. Muzeum Vyškov – Dotkni se středověku

15. 6.        Setkání budoucích prvňáků v 15,30 h

                   – prohlídka školy, informace (místo motivačního zápisu)

17. 6.        Výlet MŠ do Boškůvek – program Já mám koně, vraný koně

22. 6.       Mobilní planetárium ZŠ i MŠ – dopoledne v kult. domě v Prusích

24. 6.      Rozloučení se školním rokem v 15,30 (zváni jsou všichni) – pasování předškoláků

                     - pasování na čtenáře

                     - rozloučení se čtvrťáky

24. 6.      Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců (před akcí na zahradě) 14,30 – 15,30

27. 6.       Vítání občánků – žáci 4. ročníku

Zobrazit celý článek

Výlet

V úterý 1. 6. 2021 pojedeme na výlet do ZOO HODONÍN

a na pirátskou plavbu po Baťově kanálu.

Příchod do školy v 7.30 hod., odjezd bude v 8.00 hod.

Návrat ke škole mezi 15.00 – 15.30 hod.

Zobrazit celý článek

Změny v testování

- mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také (kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů) upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
  COVID-19. M


 

Zobrazit celý článek