Stránky mateřské školy

Aktuality - 2023/2024

Rozloučení na zahradě

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
V ÚTERÝ 25. 6. 2024 V 15. 30 HODIN
NA ZAHRADNÍ SLAVNOST, PŘI KTERÉ SE
ROZLOUČÍME SE ČTVRŤÁKY,
PASUJEME PRVŇÁKY NA ČTENÁŘE
A PŘEDŠKOLÁKY NA ŠKOLÁKY.
ZŠ A MŠ MORAVSKÉ PRUSY

Zobrazit celý článek

Školní výlet na hrad Veveří

Zážitky nabitý den prožily děti naší školy ve čtvrtek 13.6., kdy jsme se vydali na školní výlet. Naším cílem byl hrad Veveří, kde nám divadelní spolek Komedianti na káře připravil opravdu netradiční zábavu. V připravených stanech si děti mohly vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků, například ražbu mincí. Dále si mohly prohlédnout repliky historických zbraní, výstavu loutek, obdivovat práci kováře a vyzkoušet výtvarnou dílnu. Za poplatek si pak mohly vystřelit z kuše nebo hodit vrhací sekerou. Dále byla připravena žonglérská dílna s možností vyzkoušet si různé žonglérské techniky. Na závěr děti zhlédly veselé představení Furiantská pohádka. 

Výlet jsme zakončili plavbou na parníku po Brněnské přehradě přímo pod hradem.

Zobrazit celý článek

Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do MŠ na škoní rok 2024/2025

Zobrazit celý článek

Soutěž mladých zdravotníků

Opět po roce se naše děti vydaly prokázat své znalosti na okresní kolo soutěže mladých zdravotníků. Po celý rok se pilně připravovaly a tak se v pátek 17. května vydalo 11 soutěžících ve dvou družstvech zkusit své štěstí. Na dopravním hřišti se i přes nepřízeň počasí sešlo 12 týmů 1. stupně a 3 týmy 2. stupně, aby změřily své síly.

Začali jsme tentokrát něčím jednodušším - testovými otázkami. Poznávání bylinek, historii červeného kříže i dopravní testy jsme zvládli téměř bez chybičky a pak už hurá na ošetřování zraněných. Vedli jsme si skvěle, ale tréma, nezvyklost situace i cizí lidé nám občas ubrali nějaký ten bodík. Nakonec jsme si vybojovali krásné 3. a 4. místo.

Všem dětem, které se na soutěž připravovaly, patří velká pochvala za skvělou reprezentaci školy. 

Zobrazit celý článek

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 9.5. 2024 proběhla v Kulturním domě v Moravských Prusích tradiční besídka ke Dni matek. Vystoupení se neslo v pohádkovém duchu. Literárně-dramatický kroužek zahrál pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a následně prvňáčci předvedli pohybové vystoupení trpaslíků s dětským padákem. Pohádkové melodie zahrály na flétnu šikovné druhačky a potom přišly na řadu básničky. Třeťáci a čtvrťáci si zase připravili hudební pásmo na motivy pohádky „Šíleně smutná princezna“. Na závěr děti zazpívaly píseň „Děti ráje“ a předaly maminkám malý dárek.

Zobrazit celý článek

McDonald's Cup

V pátek 10. května se žáci ze sportovního kroužku zúčastnili turnaje McDonald's Cup v Komořanech. Za naši školu nastoupilo 12 hráčů v krásných modrobílých dresech. V konkurenci osmi škol jsme obsadili 6. místo, a i když jsme odjížděli bez poháru, přece jen jsme si dopoledne strávené sportem pořádně užili. Velký dík patří trenérovi našeho mužstva panu René Laurerbachovi za jeho čas a ochotu věnovat se dětem. Těšíme se, že příští rok se budeme moci zúčastnit dalšího ročníku tohoto tradičního turnaje.

Zobrazit celý článek

Konání voleb do Školské rady

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Školské rady

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvkové organizace

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace, podle §167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

konání voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

v úterý 28. 5. 2024 od 7,00 - 7,30 a od 12,00 – 15,30 hodin.

Místo konání voleb: budova školy

Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků

Způsob voleb: tajné hlasování

Ředitelka se obrací na všechny oprávněné osoby, aby písemnou formou podali návrh na kandidáta do Školské rady, a to nejpozději do pondělí 20. 5. 2024.

Každý volič obdrží hlasovací lístek ve volební místnosti.

Kdo projeví zájem (z řad zákonných zástupců) pracovat ve Školské radě, doručí své vyjádření zájmu s podpisem, datem narození a adresou k rukám ředitelky školy, případně poštou či datovou schránkou.


 

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 2. 5. 2024

Zobrazit celý článek

Výsledky zápisu

Zobrazit celý článek