Stránky mateřské školy

Aktuality - 2020/2021

Pokyny k provozu

Dokument ke stažení zde (PDF)

Od pondělí 12. 4. 2021 je zahájena prezenční výuka pro všechny ročníky základní školy.

– pokyny k provozu:

 • vracíme se všichni bez rotace

 • děti musí mít chirurgickou, čistou roušku

 • testujeme pondělí a čtvrtek ráno ve třídě – děti test provádí samy, (kapání a zavírání pomůžeme, výtěr ne)

 • kdo považuje za nutné svému dítěti pomoci s testem, je to možné za dodržení všech opatření (cca 15 min)

 • jinak je pohyb rodičů ve škole zakázaný (všech cizích osob)

 • do školy nepřichází nikdo (děti ani dospělí) s příznaky onemocnění

 • pozitivní test znamená v pondělí odchod jen toho, koho se to týká, ostatní se učí; rodič si musí žáka vyzvednout a objedná se na PCR test

 • pozitivní test ve čtvrtek znamená odchod celé třídy do doby ověření pozitivního žáka PCR testem

 • kdo nebude ve škole v době testování, bude testován po příchodu

 • kdo testy neabsolvuje, nemůže chodit do školy prezenčně; distanční výuka mu nebude poskytována, pouze bude dostávat úkoly, materiály, popř. konzultaci, ve škole bude omluven, jako při nemoci

 • testovat se nemusí děti, které doloží potvrzení, že onemocnění prodělaly (90 dnů od pozitivního testu), nebo potvrzení negativního PCR nebo POC antigen testu z odběrového místa, ne staršího 48 hodin

 • všechna ostatní opatření zůstávají nastavena stejně jako doposud: třídy se nesmí smíchat, takže rozvrh bude upraven jako v prosinci, stejně tak odchody na obědy a družina

Rozvrhy zašleme, družinu nahlaste svým třídním učitelkám. Družina ve 4. ročníku bude zajištěna jen dohledem pro nejnutnější případy. Do deníčku nebo žákovské knížky uveďte prosím, že jste byli seznámeni s pokyny k zahájení výuky od 12. 4. 2021 a Váš podpis.

Za nás, zaměstnance školy, můžu slíbit pomoc, podporu, vysvětlení a pozitivní přístup. Více ovlivnit nemůžeme. Na děti se moc těšíme, a i tato cesta nám za to stojí.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy. Odkaz na podrobnosti a video k testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Moravské Prusy 8. 4. 2021

Mgr. Jitka Piňosová, ředitelka

Zobrazit celý článek

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro podání žádosti k zápisu do 1. ročníku:

čtvrtek 8. 4. 2021                         14.00–16.00

pátek 9. 4. 2021                            13.00–15.00

Od pondělí 12. 4. do 22. 4. 2021:

pondělí, středa                              11.00–16.00

úterý, čtvrtek                                 11.00–15.00

Zobrazit celý článek

Prázdninový kvíz

Ahoj děti,
kdyby náhodou někoho z Vás o velikonočních prázdninách přepadla nuda, může vyrazit do místního sadu. 

Zobrazit celý článek

Veselé Velikonoce

Přejeme Vám příjemné prožití svátků velikonočních.

Zobrazit celý článek

Velikonoční prázdniny

         Ve čtvrtek 1. dubna 2021 mají žáci velikonoční prázdniny.

          Po Velikonocích budeme pokračovat v distanční výuce –

                       od úterý 6. dubna do 11. dubna 2021.

Zobrazit celý článek

Pokračuje uzavření škol

Z nařízení vlády zůstávají školy i školky zavřené až do odvolání a nadále probíhá distanční výuka dle nastavených pravidel.

Zobrazit celý článek

Zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Zápis do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

od 8. - 22. dubna 2021
 

Na základě opatření MŠMT, vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat
bez osobní přítomnosti dětí.

Zobrazit celý článek

Stravování

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců (3 rodiče) o školní obědy

nebude od pondělí 8. 3. 2021 školní jídelna v provozu.

Zobrazit celý článek