Stránky mateřské školy

Historie školní budovy v Moravských Prusích

V roce 1932 spěly všechny práce na nové škole ku konci. Dne 1.12. byla provedena kolaudace nové školní budovy a 26.12. slavnostně posvěcena a otevřena.

Dne 3. ledna 1933 se zde začalo pravidelně vyučovati.

Školní rok 1933 – 34

Stav žactva: 57 chlapců, 50 děvčat:

I.třída
I.odd. 17 žáků, II.odd. 16 žáků
II. třída
I.odd. 13 žáků, II.odd. 21 žáků

Správou školy pověřena: Alena KNAPOVÁ

Školní rok 1934 – 35

Od tohoto školního roku až do školního roku 1939 – 40 se vyučuje ve 3 třídách postupných po 2 odděleních.

Od školního roku 1944 – 45 se vyučuje ve 2 třídách – 1.-3. postupný ročník a 4.-8. postupný ročník.

Službou def. řídící pověřen: Augustin MOTAL

Školní rok 1945 – 46

Větší pohyb žactva – příčinou byl návrat několika rodin do vystěhovaných obcí na vyškovské střelnici. Hlavně však přestěhování četných mladších manželů do bývalého německého ostrůvku na Vyškovsku a do pohraničí v důsledku jejich osídlování českým obyvatelstvem – náhradou za odsunuté Němce.

Na konci školního roku 1945 - 46 celkem 69 žáků.

Školní rok 1946 – 47

Od tohoto roku je škola výměrem zemské školní rady v Brně organizována jako škola dvoutřídní s 5 postupnými ročníky. Všichni schopní žáci 6.-8 postupného ročníku navštěvují povinně měšťanskou školu ve Vyškově.

Školní rok 1950 – 51

- škola je organizována jako trojtřídní s 5 postupnými ročníky

- 14.2. 1950 oznámil ředitel školy Augustin MOTAL své onemocnění. Projevily se u něj potíže ze zranění ve válce 1914-1918.

Správou školy byl pověřen: Jan KACHLÍK

- 15.4. 1950 se učitel Jan Kachlík vrací zpět do Vyškova.

Správou školy byl pověřen: Alois KOUTNÝ

Školní rok 1964 – 65

- škola je organizována jako dvoutřídní, protože na celé škole je jen 45 dětí:

I.třída
1.ročník 7 dětí, 3. ročník – 14 dětí
II. třída
2. ročník – 2 děti, 4. ročník – 7 dětí, 5. ročník – 15 dětí

Školní rok 1971 – 72

Ředitelkou byla ustanovena Jiřina VAŠÍČKOVÁ. Bývalý ředitel Alois KOUTNÝ byl na škole ponechán jako druhý učitel se záměrem, že na škole doslouží do důchodu (asi 3 roky). Koutný byl totiž za činnost v krizových letech 1968 – 69 vyloučen z KSČ a zbaven funkce ředitele.

1.12. 1973 - pro trvalý nesoulad, rozpory a nesrovnalosti došlo ke změně ve vedení školy – novým ředitelem se stal důchodce Jan VYKOUŘIL z Vyškova – po 10 dnech musel práce ze zdravotních důvodů zanechat a na jeho místo byl jmenován další důchodce František HRDA, který zde pracoval do konce června 1974.

Školní rok 1974 – 75

V tomto školním roce byla škola organizována jako dvoutřídní. Na škole v rámci kooperace s ostatními vesnicemi byly jen dva ročníky – 1. a 3.r. V Topolanech 2. r., ve Vážanech – 4. a 5. r.

Dne 2. září 1974 správou školy byla pověřena: Dáša HORÁKOVÁ

Školní rok 1977 – 78

Škola jako dvoutřídní se třemi postupnými ročníky – vzhledem k malému počtu žáků ve 3. ročníku:

I.třída
1. ročník 13 žáků, 3. ročník – 9 žáků
II. třída
2. ročník – 14 žáků

Školní rok 1978 – 79

Bylo zrušeno ředitelství školy ve Vážanech, škola je organizována jako dvoutřídní:

I.třída
1. a 2. ročník – 11 a 13 žáků v Mor. Prusích
II. třída
3. a 4. ročník – 15 a 10 žáků ve Vážanech

Školní rok 1979 – 80

Škola organizována jako trojtřídní:

I.třída
1. ročník v Mor.Prusích
II. třída
2. a 3. ročník ve Vážanech
III. třída
4. ročník v Mor. Prusích

Školní rok 1981 – 82

Škola organizována jako čtyřtřídní.

Školní rok 1992 – 93

Novým ředitelem školy jmenován: Zdeněk PYTELA

Školní rok 1996 – 97

Vzhledem k nízkému počtu dětí nařídil ŠÚ Vyškov řediteli snížení tříd na 3:

1. ročník
12 žáků
2. ročník
12 žáků
3. ročník
6 žáků
4. ročník
19 žáků

Školní rok 2000 – 2001

Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků bylo uzavřeno pracoviště ve Vážanech a škola byla organizována jako dvoutřídní: 1. a 2. ročník – 21 žáků; 3. a 4. ročník – 16 žáků

1. a 2. ročník
21 žáků
3. a 4. ročník
16 žáků

Školní rok 2005 – 2006

Pan Zdeněk PYTELA se vzdal funkce ředitele školy.

Novou ředitelkou byla dne 1.11. 2005 jmenována Mgr. Svatava ŠEBESTOVÁ.

Škola je stále organizována jako dvoutřídní.

Školní rok 2006 – 2007

V současné době je ředitelka školy na mateřské dovolené a statutárním zástupcem ředitele byla jmenována Mgr. Lenka KALOVÁ.

Naši školu navštěvuje v současné době 24 žáků.

Školní rok 2007 - 2008

K 31.1. ukončila na naší škole z důvodu stěhování se mimo okres, pracovní poměr paní učitelka Helena ADÁMKOVÁ (Měřínská).

Na pozici ředitelky se opět vrátila Mgr. Svatava ŠEBESTOVÁ.

Školní rok 2008 - 2009

Řředitelka školy z důvodu doprovodu manžela do zahraničí na dobu 3 let jmenovala zástupkyní statutárního orgánu Mgr.Olgu HILLOVOU, poté čerpala ředitelka školy rodičovskou dovolenou.

Školní rok 2012 -2013 - současnost

K 31.12. 2012 odchází zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Olga HILLOVÁ z důvodu nové pracovní nabídky ze školy a od 1.1.2013 se zpět na pozici ředitelky vrací Mgr.Svatava ŠEBESTOVÁ, která je zde ředitelkou i v současné době.