Stránky mateřské školy

POZDRAV Z POBYTU

POZDRAV Z POBYTU

PŘÍRODOVĚDNĚ VLASTIVĚDNÝ POBYT “VÝPRAVA ZA SKŘÍTKY” SLOUP 13.-17.6. 2016

PONDĚLÍ 13.6.

- cesta proběhla v pořádku, nejprve jsme se ubytovali, částečně vybalili, následoval první oběd – celý týden vařili moc dobře - na oběd jsme měli kuřecí vývar, vepřové kousky s bramborovou kaší, na svačinu jablíčko + croissant a na večeři boloňské špagety.

Po obědě odpolední klid a po něm následovalo množství aktivit - děti namalovaly krásné skřítky a vyrobily si krabičky, aby mohly sbírat "diamanty" za úspěšně zvládnutý každý den našeho pobytu. Absolvovaly první soutěž "Test skřítka Mudrolína", po večeři pak fotbalový zápas či “nefotbalisti” přehazovanou...

Počasí bylo ok, chvilku pod mrakem, ale nakonec vylezlo i sluníčko, důležité je, že nepršelo :-)

ÚTERÝ 14.6.

- někteří si dali sami od sebe budíček třeba už kolem 4,45, mnozí pak kolem 6h – takže paní ředitelka umravňovala – to bylo pouze tento den – zcela běžná záležitost, děti jsou v novém prostředí… další dny už jsme je z postelí většinou tahali :-) – budíček byl v 7,15-30

Dopoledne si děti vyrobily skřítka na špejli z krepového papíru, absolvovaly program s Filipem zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů a začaly si zdobit trička savovou technikou, zvládli jsme ještě další tentokrát týmovou hru – “Paměťovou hru skřítka Šikuly” – úkolem bylo najít na trase 15 obrázků a zapamatovat si je ve správném pořadí.

Odpoledne následoval první výlet – asi 20min procházka ke Sloupsko-šošůvským jeskyním, kde jsme absolvovali zhruba hodinovou prohlídku zakončenou krátkým filmovým představením o pravěkých lidech jak lovili mamuty – jako bychom se sami lovu zúčastnili, jelikož se promítalo přímo na stěnu jeskyně.

Mezitím pro nás Dušan s Pavlem našli vhodné místo na “lezení” po skalách – některé děti si v bezpečných sedácích a samozřejmě pod dostatečným jištěním na laně vyzkoušely zahrát na malé horolezce – na malé proto, že lezly jen kousek :-)

Po večeři opět sportovní aktivity – zejména oblíbený fotbal, kterého se zúčastnila většina dětí. I tento den nám počasí přálo.

STŘEDA 15.6.

Dopoledne Olympiáda skřítka Neposedy – děti na několika stanovištích plnily různé disciplíny. Počasí nám vyšlo tak akorát – začalo pršet až na konci olympiády. Pršelo zhruba od 11,30-15,30 – tzn. oběd, odpolední klid a částečně po dobu, kdy jsme měli připraveny odpolední aktivity – ovšem to nás nezaskočilo – mokrá varianta byla připravena – proběhla soutěž ve společenských hrách – poté se počasí umoudřilo a my již mohli vyběhnout zase ven a hrát si tam. Po večeři jsme šli na hřiště pozdravit rodiče – bohužel bylo připojeno asi moc lidí, jelikož většina z vás psala, že se jim nepodařila web stránka načíst či se to sekalo, ale byli i tací, kteří to štěstí měli…

Po vyhodnocení jsme měli kulturní program v podobě malé karaoke show a diskotéky, aby se děti po “volné zábavě” zklidnily, zazpívali jsme si několik písniček “s i bez” kytary. Překvapením pro paní ředitelku bylo přání všech “účastníků zájezdu” k jejim narozeninám a poté malý ohňostroj od Pavla. No a pak už šli někteří do sprchy a spát a jiní – ti odvážnější – vyráželi na stezku odvahy. Letos se zúčastnilo jen 19 dětí, z čehož 12 šlo úplně samo! Zbylých 11 zůstalo s p.uč. Hankou v budově – někdo s tím, že nechce, bojí se, jiní s tím, že by určitě šli, ale zrovna je bolí břicho nebo hlava :-)

ČTVRTEK 16.6.

Dopoledne jsme si zahráli oblíbenou hru “Vesnice”. Děti tuhle hru milují byť se u ní hodně naběhají, je totiž zaměřena na strategii a týmovou spolupráci.

Při příchodu do budovy na nás čekal na stole tajný dopis, ve kterém byly napsané indicie směřující k nalezení pokladu. Ten jsme samozřejmě úspěšně našli :-)

Po odpoledním klidu nás čekal výlet busem na Punkevní jeskyně – přijeli jsme na Horní můstek, kde jsme se podívali na propast Macochu z výšky a poté jsme se vydali po modré k samotným jeskyním, kde nás čekala prohlídka zakončená plavbou na lodičkách. Po prohlídce si děti nakoupily suvenýry a vyrážely jsme zpět k autobusu – tentokrát jsme si cestu zkrátili lanovkou.

Nahoře pak na děti čekala odměna v podobě kopečkové zmrzliny – poděkování za narozeninové přání od p.řed.

Po večeři jsme již začali balit, následovalo závěrečné vyhodnocení a pasování – děti dostávaly přívěsek – řez krápníkem – krápníky jsou chráněné – tyhle pochází ze Severní Moravy, kde se je v kamenolomu podařilo zachránit před zničením – jak nám říkala paní v prodejně – stáří zhruba 3 mil let – pro nás velmi staré, pro jeskyně jde prý o “mláďátka”

Každý den ráno probíhal úklid pokojů a jeho bodování. Jídlo jsme měli 5x denně, pitný režim nepřetržitě. Ubytování pěkné, areál hezký, děti si to myslím užily – těšilo nás, že se některým nechtělo domů :-)

Fotogalerie

  stáhnout album