Stránky mateřské školy

Projekt Zdraví dětem

Projekt Zdraví dětem

V pondělí 11.9. 2017 se všichni žáci školy zúčastnili zábavně koncipovaného programu primární prevence, který se týkal zdravého životního stylu. Děti v průběhu programu doprovázely dvě loutky Zdravík a Jedlík, jejichž hlavním cílem bylo motivovat žáky ke zdravému stravování a pohybu.
Během výuky se žáci seznámili například se základy zdravého stravování (rozdělení potravin na zdravé a nezdravé), jaké potraviny se pěstují u nás v České republice, odkud jsou například exotické druhy ovoce, vysvětlili si původ mléka, masa, vajíček, obilovin a dalších potravin. Na konci hodiny byly děti odměněny diplomy.

Fotogalerie

  stáhnout album