Stránky mateřské školy

Návštěva z nebe

Návštěva z nebe

Jelikož ve čtvrtek jezdíme na plavání, navštívil nás Mikuláš se svojí družinou o den dřív. Děti byly plné očekávání, jak asi jejich setkání s Mikulášem dopadne - bude tu mít čert nějakou práci? Dostanu nadílku? Jak jste asi jistě uhádli, v naší školce a škole se pouze odměňovalo. Děti z oddělení Berušek byly nesmírně statečné, nikdo neplakal!!! Pokud někdo z jiných tříd přece jen trochu zlobil či nedělal některé věci tak, jak má, slíbil čertovi (z patřičné vzdálenosti), že se napraví a na znamení slibu mu podal ruku - a vězte, že to chtělo opravdu velkou odvahu! Každá třída si pro Mikuláše připravila básničku či písničku, čímž jej moc potěšila. Někteří školáci mu i předali obrázky s jeho podobiznou. 

Mikuláš s andílkem odcházeli náramně spokojení, čert už méně, ale aspoň se lenoch líná nemusel táhnout s těžkým pytlem nezbedníků :-)

Chci touto cestou ještě jednou poděkovat paní Molitorisové za zajištění nadílky, paním kuchařkám za její nachystání do balíčků a třídním paním učitelkám za skvělou spolupráci s Mikulášem.

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!