Stránky mateřské školy

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok začal v pondělí 2.9., kdy jsme zpět ve školních lavicích přivítaly celkem 41 dětí - 8 prvňáčků, 7 druháků, 13 třeťáků a 13 čtvrťáků.

Po tříletém pobytu v zahraničí se na místo ředitelky vrátila zpět paní Svatava Šebestová, která je třídní učitelkou 4. ročníku. Paní učitelka Hana Bartíková má letos na starosti spojený 1. a 2.ročník a paní učitelka Irena Černochová 3. ročník. Dále jsme přivítali  paní asistentku Šárku Ertlovou, která bude vypomáhat v 1. a 2. ročníku, v MŠ se novou posilou stala slečna Eliška Trněná a na místo školnice nastoupila paní Ludmila Němcová.

Paní učitelka Bartíková si připravila velmi pěkné uvítání našich nových školáků - děti nejprve hledaly kartičky se svým jménem, poté je šly umístit pod smajlíka vyjadřujícího, s jakou náladou šly do školy. Přišlo i na lehké počítání a vybarvování obrázků. Prvňáčky přišla mimo jiné přivítat i paní starostka Wagnerová z Vážan, aby jim stejně jako my popřála úspěšný školní rok.

Za celý kolektiv věřím, že bude úspěšný nejen pro prvňáčky, ale pro všechny žáky naší školy i zaměstnance :-)

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!