Stránky mateřské školy

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Rok se s rokem sešel a my si opět připravili pro rodiče a příbuzné vánoční besídku plnou krásných vystoupení. Žáci ze ZŠ vystoupili s hudebním pásmem "Vánoční příběh", na kterém diváci  ocenili propojení hry na flétnu, zpěvu dětí a doprovodu kytary. Následovalo losování tomboly s pěknými cenami - nejvíce asi pobavila "hlavní" cena v podobě kolečka věnovaného panem Jaroslavem Palíškem. Poté čtyři děvčata ze 4. ročníku předvedla taneční číslo, které si připravila úplně sama! Pak již děti z MŠ doslova oslnily svým vystoupením "Vánoce jsou tady - cvičení nás baví!", kdy postupně vystřídaly ke cvičení blýskající se pompony, gumy či dokonce stuhy. Nechybělo ani rytmické vystoupení s flétnami. Závěr pak patřil kroužku aerobicu pod vedením paní Novotné. Besídku jsme pak završili společným vystoupením dětí z MŠ i ZŠ. Děti pak předaly rodičům své dárečky a přání.

Troufám si říct, že se besídka opravdu vydařila. Toto tvrzení by mohlo znít neskromně, ale mohu si to dovolit díky reakcím mnoha rodičů, kterým ještě jednou touto cestou děkuji za slova chvály, která nás opravdu MOC potěšila - budu se opět opakovat, ale to je pro nás opravdu ta největší odměna! Děkuji i maminkám z MŠ za ocenění paní učitelek kytkou a dárkem - milé překvapení! :-)

Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na tombole - ať už přispěním dárku či zakoupením losu. Sponzorům za dárky do tomboly - paní Andree Večerkové, Mileně Svobodové, Naděždě Rucklové, Jarmile Voščekové, Marku Vejmolovi, Obci Prusy-Boškůvky, manželům Novotným, Sklenkovým, Šebestovým a již zmiňovanému panu Palíškovi.

Poděkování patří i paní Brázdilové, Bugnerové a Kubíkové za přípravu sálu a všem rodičům, kteří nám pak pomohli se záverečným úklidem.  Dále pak našim paním kuchařkám za přípravu výborného pohoštění a firmě HLEDÍK ovoce zelenina. A v neposlední řadě velký dík mým kolegyním za skvělou spolupráci, mému manželovi za fotodokumentaci a paní Katce Burešové za videodokumentaci! Moje maličkost se pak postarala o celkovou organizaci akce :-)

Za celý kolektiv Vám přeji krásný zbytek adventu!

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!