Stránky mateřské školy

DŮLEŽITÉ!!!

DŮLEŽITÉ!!!

PODMÍNKY PROVOZU NAŠÍ ŠKOLY OD 25.5. DO 30.6.2020

od 25. 5. 2020 začínáme výuku pro zájemce z 1. stupně.

Předběžné přihlášení bylo do 10. 5. 2020 prostřednictvím dotazníku (viz odkaz v emailu ze 7.5.) – abychom měli co nejdříve přehled o počtu žáků. Dle manuálu musíte být oficiálně přihlášeni do 18. 5. 2020 (na pozdější přihlášení nebude brán zřetel), tzn. pokud se ještě někdo rozmyslí, musí tak učinit nejpozději do tohoto data.

Při vstupu do školy předá žák do rukou učitele „Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“bez tohoto dokumentu, nemůže být žák do školy vpuštěn. Prohlášení bylo součástí výše uvedeného emailu, bude možné si ho stáhnout na našich webových stránkách či po domluvě osobně vyzvednout v úředních hodinách ve škole. Součástí tohoto prohlášení je i seznam rizikových faktorů – pokud žák či osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, naplňuje některý z uvedených bodů, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Do školy vstupuje pouze žákrodiče mají vstup do budovy školy zakázán (děti předáváte a přebíráte před školou – s rozestupy). Ihned u vstupu použije každý žák dezinfekci na ruce.

Žáci budou mít s sebou ve škole 2 ks roušek a igelitový sáček na použité roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.

Rodiče žáků, kteří budou přihlášeni k výuce, musí své dítě omlouvat ihned telefonicky a po opětovném příchodu žáka do školy písemně – tzn. do žákovské knížky doložit důvod nepřítomnosti.

Žáci musí přicházet do školy ve stanovených časech, které budou upřesněny podle zařazení do příslušné skupiny.

Vyučování bude začínat v 7,30 hodin (příp. jedna skupina 7,40).  Žáci budou dle pokynů postupně přicházet od 7,15. Výuka bude končit v 11,05 (příp. 11,15). Součástí výuky budou zejména hlavní předměty (žáci se nesmí přesouvat do jiných skupin a musí je mít pouze jeden vyučující).

Poté bude následovat dohled nad žáky -  od 11,05 do 15,30. V této době se mimo jiné žáci prostřídají po skupinách ve školní jídelně. Pokud máte zájem o teplé obědy pro Vaše dítě, je nutné to nahlásit – součást dotazníku či prostřednictvím emailu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování
je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.