Stránky mateřské školy

Loučení

Loučení

Ve čtvrtek 25.6. jsme pro děti uspořádaly rozloučení se školním rokem 2019/2020. Z důvodu mimořádného opatření, v souvislosti se šířením koronaviru, musela tato akce bohužel proběhnout bez přítomnosti rodičů, ale alespoň za možnosti přítomnosti dětí, které po znovu otevření škol do školy nenastoupily. A tak jsme se snažily vše řádně zdokumentovat, abyste alespoň trochu měli pocit, jako byste tam byli s námi :-)

Nejprve paní ředitelka přivítala všechny děti a vysvětlila, že byla pověřena královnou Abecedou a králem Slabikářem z Písmenkového království k pasování prvňáčků do řad čtenářů a čtvrťáků do řad páťáků. Poté prvňáčci předvedli svůj um ve čtení a složili Slavnostní slib čtenářů. Pak už následovalo zasloužené pasování každého z nich do řad čtenářů a předání dárečků. Po nich přišli na řadu čtvrťáci, kteří předvedli svůj um básnický, a to přednesem básní, které společně složili. Za takto výborně složenou zkoušku pak byli pasováni do řad páťáků a na vzpomínku na školní léta obdrželi knihu s magnetkou školy. 

Na závěr pak děvčata ze 4. ročníku předala paní ředitelce na rozloučenou nádherný dárek v podobě mnoha malých přáníček od všech dětí, které po znovu otevření škol znovu nastoupily do školy. 

Ačkoliv naše loučení se školním rokem bylo jiné než každoročně, myslím, že jsme si ho všichni užili - koneckonců posuďte sami ve foto- a videogalerii :-)

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!