Stránky mateřské školy

Provoz mateřské a základní školy
od pondělí 4. 1. 2021

Provoz mateřské a základní školy

Vážení rodiče,

z nařízení vlády zahajuje provoz v pondělí 4. 1. 2021 mateřská škola v běžném režimu a základní škola v následující podobě:

od pondělí 4. 1. 2021 se vrací k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. ročníku, protože malotřídní školy mohou ve spojených ročnících otevřít celou třídu i s vyšším ročníkem. 4. ročník zůstává na distanční výuce až do odvolání.

Výuka bude probíhat podle nepatrně upravených rozvrhů (budou přiloženy). Třídy se nesmí potkávat, nebudou se tedy spojovat prvňáci s druháky. Zároveň bude rozdělen provoz družiny, kde 1. ročník bude samostatně s paní učitelkou Mamiňákovou a 2., 3. ročník bude zvlášť s paní asistentkou Ertlovou nebo jiným pedagogickým pracovníkem. Doba provozu družiny bude zachována v obou družinách normálně do 15,30 h. Děti budou po celou dobu v rouškách, proto prosím informujte třídní učitelky, pokud se rozhodnete měnit dobu odchodů, popř. účast v družině. Od pondělí jsou děti automaticky přihlášeny na obědy.

Děti jsou povinny mít ve škole roušky stále, i v době vyučování, kromě konzumace jídla a pití. Nesmí se zpívat a sportovat (v TV jen vycházky a aktivity venku). Dětem připomeňte nutnost dezinfekce rukou u vchodu do školy, před jídlem a o omezení kontaktu mezi spolužáky v šatně. Pokuste se vysvětlit nutnost dodržování opatření pro ochranu nás všech a zlepšení celé situace.

Prosíme potvrdit přečtení těchto pokynů (viz zde) u svých tř. učitelek a zároveň podpisem v deníčku, či žákovské knížce (s textem do poznámek: Byli jsme seznámeni s organizací výuky ve škole od 4. 1. 2020.)

Pokud někdo nemá možnost ve 4. roč. se připojit na počítač, přijde si notebook vypůjčit 4. 1. 2021. po 7hod. do školy.

Děkujeme za pochopení a podporu.

V Moravských Prusích 28. 12. 2020

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka