Stránky mateřské školy

Stromy všemi smysly

Stromy všemi smysly

Ve středu 30. září 2020 se děti z naší školy a školky zúčastnily výukového programu „Stromy všemi smysly.“  Protože nám počasí venku nepřálo, musela paní lektorka Veronika Mergentalová přinést kus lesa do školy. Děti se rozdělily do skupin podle tříd a potom se již mohly aktivně ponořit do světa stromů i keřů a zapojit všechny své smysly při poznávání přírodnin.  Může vůně léčit? Zažene lípa hlad? Na čem si pochutná veverka? Zajímavosti o dřevinách k nám přicházely hravou, aktivní a pestrou formou. Děti rozlišovaly barvy přírodnin (kůry stromů, listů, jeřabin, žaludů…), mohly se zaposlouchat do zvuků píšťalky, listí, dřívek i řehtaček a zapojit i čich při vnímání vůně lesa.

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!