Stránky mateřské školy

Učíme se pomáhat

Učíme se pomáhat

V předvánočním čase se naši školáci zapojili do několika pomáhajících projektů. Jedním z nich byla podpora handicapovaných dětí pomocí Fondu Sidus. Nákupem magnetických záložek se podařilo vybrat více než 2 000 Kč, které Fond Sidus rozdělí mezi postižené děti. Žáci se na nákup záložek doslova vrhli a tak byly rozebrány během jediné hodiny. Dík patří nejen žáčkům, ale také rodičům, kteří dětem charitativní nákup umožnili. 

Další akcí, do které se zapojily děti 2. - 4. ročníku, bylo psaní vánočních přání pro seniory v domově důchodců. Tuto akci pořádá humanitární organizace ADRA, která nás oslovila s prosbou o výrobu přáníček, a která také dětmi vyrobená a napsaná přání doručí do domova pro seniory. Děti tvořily s velkým nadšením a zapálením a tak se dvě desítky seniorů mohou o Vánocích potěšit přáním z naší školy.

Jsme moc rádi, že se můžeme do podobných projektů s našimi žáky zapojit. Učí se tak ve škole nejen násobilku a vyjmenovaná slova, ale také podat pomocnou ruku a vnímat potřeby lidí kolem nás. A to je v dnešní nelehké době malým velkým vítězstvím.

Přejeme všem krásné prožití svátečních dnů a v roce 2021 mnoho radosti, štěstí, zdraví a pomocnou ruku na dosah :-). 

Žáci, kteří rádi pomáhají