Stránky mateřské školy

Distanční výuka

Od 3. 11. do 8.11. 2021 včetně přechází 3. a 4. ročník na distanční výuku z důvodu nařízené karantény. K prezenční výuce se vrací žáci 3. a 4. ročníku s negativním PCR testem nejdříve 9. 11. 2021. Podrobné informace byly zaslány e-mailem, popř. další informace u tř. učitelek.