Stránky mateřské školy

Oznámení výsledů voleb

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace, zveřejňuje


 

výsledky voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace:


 

Ve volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které se uskutečnily dne 22. 6. 2021, byla zvolena:

paní Mgr. Hana Bartíková

Ve volbách do školské rady za zákonné zástupce, které se uskutečnily dne 24. 6. 2021, byl zvolen:

pan Michal Jarmar

Za zřizovatele, Obec Prusy-Boškůvky, byla jmenována do školské rady paní Mgr. Veronika Vejmolová.


 

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy

Moravské Prusy 28. 6. 2021