Stránky mateřské školy

Pokyny k provozu

Pokyny k provozu

Dokument ke stažení zde (PDF)

Od pondělí 12. 4. 2021 je zahájena prezenční výuka pro všechny ročníky základní školy.

– pokyny k provozu:

Rozvrhy zašleme, družinu nahlaste svým třídním učitelkám. Družina ve 4. ročníku bude zajištěna jen dohledem pro nejnutnější případy. Do deníčku nebo žákovské knížky uveďte prosím, že jste byli seznámeni s pokyny k zahájení výuky od 12. 4. 2021 a Váš podpis.

Za nás, zaměstnance školy, můžu slíbit pomoc, podporu, vysvětlení a pozitivní přístup. Více ovlivnit nemůžeme. Na děti se moc těšíme, a i tato cesta nám za to stojí.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy. Odkaz na podrobnosti a video k testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Moravské Prusy 8. 4. 2021

Mgr. Jitka Piňosová, ředitelka