Stránky mateřské školy

Přechod 1. a 2. ročníku na distanční výuku od středy 6. 10. 2021 až do odvolání

č. j. ZSMP 123/2021

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice byla nařízena karanténa žákům 1., 2. a některým žákům 3. ročníku, a to počínaje dnem 5. 10. 2021 až do odvolání.

Z tohoto důvodu rozhodla ředitelka školy o přechodu 1. a 2. ročníku na distanční výuku od středy 6. 10. 2021 až do odvolání.

3. a 4. ročník zůstává na prezenční výuce.

Distanční výuka je povinná a řídí se platným školním řádem. Komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím emailů, případně obvyklým způsobem domluveným s třídní učitelkou.

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka školy