Stránky mateřské školy

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 bude žákům 1., 2. a 3.třídy vydán poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28.1.2021. Výpis z vysvědčení se nevrací do školy. V pátek 29.1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.