Stránky mateřské školy

Výuka od pondělí 18. 1.

Výuka od pondělí 18. 1.

Od pondělí 18. 1. 2021 se vrací 1. ročník Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvková organizace k prezenční výuce, která bude probíhat podle opatření nastavených už od 4. 1. 2021 (jako před přechodem na distanční výuku).

2. a 3. ročník má rozhodnutím Krajské hygienické stanice ukončenou karanténu k 15. 1. 2021. Žáci, kteří absolvovali test s negativním výsledkem, nastupují v pondělí 18. 1. 2021 zpět na prezenční výuku. Podmínky výuky budou stejné jako před karanténou, tedy podle pokynů stanovených 4. 1. 2021. V případě, že žák test neabsolvoval, je nutné zůstat v karanténě do 19. 1. 2021 a do školy může nastoupit 20. 1. 2021. Dodržení těchto opatření je dáno zákonem.

Zůstane-li žák v karanténě do 20. 1. 2021, oznamte tuto informaci neprodleně třídní učitelce (z organizačních důvodů).

4. ročník zůstává prozatím na distanční výuce nejméně do 22. 1. 2021.

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka