Stránky mateřské školy

Testování žáků od 3.1.2022

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

S účinností od 3. 1. 2022

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)