Stránky mateřské školy

Projektové dny

Projektové dny

Ve středu 1.3. 2023 a ve čtvrtek 2.3. 2023 jsme měli ve škole projektové dny.

Ve středu se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili projektu „Stavitelé mostů“. Nejdříve se děti dozvěděly informace o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu a potom se již ocitly v roli stavitelů mostů. Pomocí plánků a stavebnice Lega se učily stavět pilíře a most. Nakonec si ověřily i stabilitu společně vytvořeného mostu tím, že se po něm mohly projít.

Ve čtvrtek byl pro žáky 3. a 4. třídy připraven projektový den „Stavitelé města“. Děti dostaly plánky a pomocí velkých puzzlí postavily silnice, ze stavebnice Lega zase vytvořily významné veřejné budovy města. Děti se následně ocitly v roli kartografa a vyzkoušely si vytvořit mapu vzniklého města. Nechyběly i pohybové aktivity na školní zahradě, za které děti získaly kostičky potřebné k nákupu piktogramů budov.

Projektové dny byly hrazeny z dotačního programu EU Šablony III.

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!