Stránky mateřské školy

Recitační soutěž

Recitační soutěž

V pátek 24.2. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže. Děti si připravily básničku, kterou zarecitovaly před svými spolužáky. Všem dětem patří pochvala za důkladnou přípravu a za svou snahu byly oceněny potleskem a sladkostí. Děti, které se ocitly na oceněných místech, obdržely diplom a zaslouženou odměnu. Na výsledky soutěže se můžete podívat do fotogalerie.

Fotogalerie

Album je neveřejné a určeno pouze pro přihlášené rodiče. Přihlásit se!