Stránky mateřské školy

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

O Z N Á M E N Í

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace, zveřejňuje

výsledky voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace:

Ve volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které se uskutečnily dne 19. 6. 2024, byla zvolena:

Hana Mamiňáková, učitelka, vychovatelka

Ve volbách do školské rady za zákonné zástupce, které se uskutečnily dne 28. 5. 2024, byl zvolen:

Michal Jarmar

Moravské Prusy 21. 6. 2024

Mgr. Jitka Piňosová, ředitelka